EN1090

CE-markering 

CE-markering van stalen en aluminium constructies volgens EN1090

Op 1 juli 2014 wordt de nieuwe Europese norm EN 1090-1 wettelijk verplicht. Deze norm beschrijft de voorwaarden waaraan de fabrieksproductiebeheersing systeem (FPC) moet voldoen om stalen of aluminium constructies en componenten te voorzien van het CE-keurmerk. Weldconsult is de partij die het simpel houdt en die bedrijven hierbij praktische ondersteuning kan bieden. Wij zetten de belangrijkste informatie graag voor u simpel op een rij.

CE-markering
Door een product te voorzien van een CE-markering geeft de fabrikant van dat product aan dat het voldoet aan een eisenpakket dat in overeenstemming is met deze markering.
Dit geldt niet alleen voor staalconstructies als geheel maar ook voor alle constructieve onderdelen. Het geeft uw afnemer zekerheid maar ook u, als fabrikant, heeft er baat bij.
Een product voorzien van deze markering moet namelijk in de gehele Europese Unie worden geaccepteerd zonder dat er extra eisen aan gesteld mogen worden door de autoriteiten in het betreffende land.

Maar wat betekent dit voor u:

• Het hanteren van een kwaliteitssysteem conform EN-ISO 9001,
  aangevuld met een kwaliteitsbeheersings systeem voor lassen op basis van EN-ISO 3834 (deel 2, 3 of 4);
• Het aanstellen van een verantwoordelijke lascoördinator, intern of extern;
• Benoeming van een lascoördinator conform EN-ISO 14731 (niveau B, S, of C);
• Lassers dienen gecertificeerd te zijn conform EN 287-1, EN-ISO 9606-X;
• Lasoperators dienen gecertificeerd te zijn volgens EN 1418;
• Het opstellen van lasmethodebeschrijvingen (WPS’en) conform EN-ISO 15609-1;
• In het bezit zijn van goedgekeurde lasmethodekwalificaties conform EN-ISO 15614-X;
• Al het laswerk dient visueel beoordeeld te worden conform EN-ISO 5817;
• Uw las- en meetapparatuur dient gekalibreerd en gevalideerd te zijn;
• U dient te werken aan de hand van een inspectie testplan.

EN 1090 verplicht vanaf 1 juli 2014

De CE-markering geldt voor staalconstructies zoals gebouwen, torens, masten, silo’s met inbegrip van gordingen, bordesvloeren, beplating en alle vormen van liggers. Om de CE-markering te mogen aanbrengen dienen bedrijven te voldoen aan de eisen die omschreven zijn in de norm EN 1090, volgens het fabrieksproductiebeheersing systeem (FPC).


NEN-EN 1090 is de productrichtlijn voor stalen en aluminium constructiedelen:


• NEN-EN 1090-1 Eisen voor het vaststellen van de conformiteit van constructieve onderdelen;
• NEN-EN 1090-2 Technische eisen voor CE-gemarkeerde staalconstructies;
• NEN-EN 1090-3 Technische eisen voor CE-gemarkeerde aluminiumconstructies.

De norm EN 1090-2 onderscheid zich in vier uitvoeringsklassen ofwel execution classes (EXC). De laagste uitvoeringsklasse EXC1 (de laagste klasse aan eisen voor de uitvoering), heeft betrekking op woningen, loodsen e.d. De hoogste klasse EXC4 is van toepassing bij kerncentrales, offshore constructies e.d.

Wanneer een project wordt uitbesteed is de uitvoeringsklasse al door de constructeur in samenspraak met de opdrachtgever vastgelegd in het bestek. Het is mogelijk om aan verschillende delen van het project verschillende uitvoeringsklassen toe te kennen. De fabrikant die het project uitvoert, is gehouden aan de eisen die bij de uitvoeringsklasse horen.

Wat kan Weldconsult voor u betekenen?

• Uitvoeren van een nulmeting, wij checken of uw medewerkers voldoende zijn gecertificeerd;
• Wij adviseren, ondersteunen en begeleiden bedrijven via een stappenplan;
• Het kwalificeren van lassers volgens EN-ISO 287-1, EN-ISO-9606-X;
• Het kwalificeren van bedieners van lasmachines volgens EN-1418;
• Het opstellen van lasmethodebeschrijvingen (WPS) volgens EN-ISO 15609-1;
• Het afnemen van lasmethodekwalificaties volgens EN-ISO 15614-X;
• Lastechnische ondersteuning met IWT en IWE gecertificeerd personeel
• Wij controleren of machines aan de eisen van de gestelde normen voldoen;
• Wij bewaken de geldigheid van de certificaten en stellen u tijdig op de hoogte van certificaten die verlengd dienen te worden.

Weldconsult neem hierin veel zorgen en vragen voor u weg, neem eenvoudig contact op met Weldconsult.

Wat betekent het voor u als fabrikant?

EN-ISO 3834 legt de kwaliteitseisen voor gelaste delen duidelijk vast in een internationaal erkende norm, geheel van ontwerp tot einddocumentatie. Deze norm kan dus uitstekend fungeren als basis voor de norm EN 1090. De norm EN-ISO 3834 is niet vereist, maar u moet wel kunnen aantonen dat u werkt volgens deze norm. Gezien het feit dat steeds meer opdrachtgevers certificatie vereisen, is het raadzaam volgens bovengenoemde norm te certificeren.

Could not authenticate you.