Nieuws

September 2015 komt de nieuwe versie NEN-EN-ISO 9001 uit!

September 2015 komt de nieuwe versie NEN-EN-ISO 9001 uit!

7 maart 2015

Nieuwe NEN-EN-ISO 9001!

De afgelopen tijd heeft de NEN veel tijd besteed aan het vormgeven van een nieuwe versie, namelijk de NEN-EN-ISO 9001:2015.

Op dit moment is er een conceptversie beschikbaar, maar hieruit kunnen nog zeker wijzigingen worden doorgevoerd. Het is niet aan te raden om de huidige draftversie te gebruiken voor de implementatie van de nieuwe versie.

De definitieve versie NEN-EN-ISO 9001:2015 wordt verwacht in september 2015. Weldconsult kan klanten gaan auditen op de nieuwe norm en u begeleiden in dit traject.

De IAF en ISO hebben een overgangsperiode van 3 jaar vastgesteld. Deze start in september 2015 en duurt tot september 2018. Na september 2018 zullen alle NEN-EN-ISO 9001:2008 certificaten niet meer geldig zijn. Tijdens de overgangsperiode mogen klanten nog kiezen voor een NEN-EN-ISO 9001:2008 certificaat, maar vanaf maart 2017 is dit niet meer mogelijk. Dan mogen er alleen nog NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaten worden uitgereikt.

Let op! Alle NEN-EN-ISO 9001:2008 certificaten verlopen per september 2018, ook wanneer de termijn van 3 jaar nog niet is verstreken.
VB: stel dat u beslist in februari 2017 dat u liever nog een NEN-EN-ISO 9001:2008 audit en certificaat ontvangt, dan wordt er een certificaat uitgegeven met uitgiftedatum februari 2017 en verloopdatum september 2018.

Het is nog niet bekend of klanten een certificaat NEN-EN-ISO 9001:2015 kunnen bemachtigen via een controle-audit of via een hercertificatie-audit, hierover hoopt Weldconsult binnenkort meer informatie over te ontvangen.

Mocht u nog vragen hebben over de nieuwe NEN-EN-ISO 9001, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via 038-8519227. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.nen.nl.

Could not authenticate you.